El teu Espai Natural i Diferent

AVÍS LEGAL
Protecció de dades i drets d'autor d'aquesta web


En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades personals, l'informem que les dades personals contingudes en aquest lloc web seran tractades amb la màxima confidencialitat i només s'utilitzaran per als fins expressats en cada cas.
Pel que fa als drets d'autor de la pàgina web, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts són propietat exclusiva de DIADEGRANJA.COM i amb domicili social a:

GRANJA TELLOA SL
CIF: B43858703
Av. de Constantí, 52
43206 REUS (TARRAGONA)

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, requereix el permís exprés i per escrit de la DIADEGRANJA.COM.
Pel que fa als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen el lloc web DIADEGRANJA.COM són propietat exclusiva de la DIADEGRANJA.COM i els seus autors, i es considera que són obres protegides de conformitat amb el Reial Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, que aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.